Multicultural Suriname

Wonen in Suriname; building communities, within the community….

Niemand weet natuurlijk precies hoe we in 2020 zullen wonen, hoewel sommige ontwikkelingen een grotere mate van zekerheid hebben dan andere. Het grootste deel van de gebouwde omgeving zal er in 2020 nog steeds staan. We zullen met meer mensen zijn omdat we verwachten dat meer mensen zullen emigreren naar Suriname, en multicultureler, ouder en hoger opgeleid zijn.

Multicultureel bouwen richt zich op twee aspecten: functionaliteit en identiteit. Bij functionaliteit gaat het om een goede afstemming tussen woon en woonomgeving en gebruiker. Sommige functionele wensen zijn algemeen: een veilige woonomgeving is voor iedereen wenselijk. Andere wensen zijn cultureel bepaald en hangen samen met de manier waarop mensen woning of woonomgeving willen gebruiken. Het gaat dan om bijvoorbeeld om de indeling van het huis, de plaats en de afmeting van de keuken of de scheiding tussen openbaar en privé binnen de woning.

Bij identiteit gaat het om de expressieve kant van het wonen. Wonen en woonomgeving zijn een communicatiemiddel om te laten zien wie u bent. Het kan gaan om symbolen, stijl(bogen) of vormgeving die verwijzen naar smaak, cultuur, geschiedenis of geloofsovertuiging. Zoals u kunt zien op onze website, proberen wij ook hierin, met vernieuwende concepten (die nog niet in Suriname worden gebouwd) een belangrijke bijdrage te leveren aan uw wensen.

Suriname is een goede voorbeeld waar er multicultureel gebouwd wordt, waar ontwerp van functie en identiteit samengaan. Design woningen vallen altijd goed in de smaak onder de Surinaamse bewoners.

Bij multiculturele woonwensen moeten we ons de vraag stellen over welke culturele aspecten en schaalgroottes we het hebben. De behoefte aan multicultureel bouwen verschilt ook per groep. Over het algemeen geldt dat eerst voldaan moet worden aan een aantal basiseisen: ruimte in en buiten de woning, veiligheid, rust en netheid in woonomgeving, parkeerruimte, voorzieningen, etc. Pas daarna komen culturele voorkeuren naar boven. Binnen de verschillende bevolkingsgroepen zijn er weer (grote) verschillen in woonwensen en gebruik van de woning. De belangrijkste constatering is eigenlijk: multifunctioneel bouwen is multicultureel bouwen.

Een duidelijke scheiding tussen openbaar en privé in de woning is vaak een belangrijke woonwens. Het gaat er daarbij om de ruimtes voor gastenbezoek gescheiden te houden van slaapruimtes, e.d. Sommige groepen vinden het vervelend wanneer het toilet zichtbaar is vanuit een verblijfsruimte. Ook willen veel mensen het ‘bezoekers’ toilet liever niet in de badkamer hebben.

Omdat Surinamers vaak grotere huishoudens hebben, is er vraag naar woningen met meerdere kamers. Het is wenselijk dat sommige ruimtes in de woning dan ook ruimer ontworpen worden. Bijvoorbeeld de scheiding van openbare en privé ruimtes en een gesloten keuken. De rol van voedsel en het bereiden ervan is anders in verschillende culturen. Bij open keukens is het ook belangrijk om een goede afzuiginstallatie te installeren, zodat de vetten zich niet gemakkelijk kunnen verspreiden door de woning. Vooral onder de verschillende bevolkingsgroepen is de wens groot om de eetruimte gescheiden te houden van de woonkamer.

Multicultureel bouwen en wonen beperkt zich niet alleen tot de woning. Ook de openbare ruimte en voorzieningen zijn van belang. Daarom kiezen wij ook voor een groene aanpak, met parken, pleinen, etc.

Multicultureel bouwen en wonen behelst in onze ogen meer dan het bouwen van een huis voor een specifieke bevolkingsgroep.

Hier benoemen wij een aantal voordelen om in een multiculturele samenleving te wonen;

  • U wordt blootgesteld aan andere culturen en meer over hen te leren. Dat leidt er eerder toe dat men leert om elkaar te accepteren en communiceren.
  • Mensen leren om in harmonie met elkaar te gebalanceerd te wonen en leven, het maakt niet uit wat hun culturele achtergrond is of waar ze vandaan komen.
  • Mensen verbreden elkanders horizon door het delen van hun tradities en culturen (muziek, dans, taal, voedsel recepten etc. ).
  • Suriname is een melting pot van verschillende culturen, uw kinderen kunnen meerdere talen en culturen leren, in een prettige omgeving opgroeien en socialiseren.

Heeft u inmiddels meer interesse gekregen in één van onze woningen, dan moedigen wij u altijd aan om contact met ons te leggen voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen u graag met uw woonkeuze en garanderen u een kwalitatieve design woning, in een prettig leef- en woonomgeving. Zoals u kunt zien aan onze collectie, zouden wij in het jaar 2020 nog meer alternatieve bouwstijlen gaan bieden, waarbij ook alternatieve kwalitatieve bouwmaterialen worden gebruikt, en dit graag willen terugzien in Suriname.