Safely buy a parcel in Suriname

Perceel kopen in Suriname op een veilige en betrouwbare manier

Volgens diverse bronnen, waaronder het Internationaal Monetair Fonds, IMF zal de sterke economische groei die Suriname heeft doorgemaakt in de afgelopen jaren, ook in de toekomst aanhouden. Suriname kent momenteel een groei van ongeveer 4.5%, en behoort daardoor tot de snelste groeiers in zowel de Caribische regio als bij de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten, Unasur. Mede hierdoor, wordt het aantrekkelijker voor buitenlanders, waaronder veel Nederlanders, om naar Suriname te emigreren.

savely determin house value house SurinameDoordat de meeste mensen die emigreren naar Suriname zich vestigen in Paramaribo, ontstaat een dynamisch klimaat dat vooral zijn impact heeft op het gebied van onroerend goed. De vraag naar onroerend goed word steeds groter en prijzen gaan daardoor omhoog.

Hieronder willen wij ingaan op de stappen die moeten worden genomen om als buitenlander (Nederlander) om zo veilig en betrouwbaar mogelijk onroerend goed, zoals een een kavel/ perceel of huis te mogen kopen in Suriname.

Stappenplan perceel kopen in Suriname

1) Zoekcriteria bepalen
Voorafgaand aan de zoektocht, is het goed om het volgende vast te stellen:

 • Termijn en doorlooptijd bepalen wanneer u wilt gaan bouwen. Hiermee sluit u al heel wat projecten en wijken uit.
 • Oppervlakte van perceel bepalen in vierkante meters; Hoe groot wil u uiteindelijk gaan bouwen, en hoeveel tuin is er gewenst? Wat is de minimale breedte en lengte van het perceel.
 • Een project of wijk in Suriname vaststellen waar u wilt wonen.
 • Een streefbudget vaststellen; het is handig dat het budget al voorhanden ligt, dus het totaal te besteden budget al bij elkaar hebben. Als alle bovenstaande criteria voldoen is het dan pas handig om een budget vast te stellen en daarna compromis te sluiten.

De prijs van een kavel/ perceel wordt bepaald door de volgende criteria;

 • De wijk
 • Omvang (m²)
 • Ligging (hoekkavel e.d.)
 • Omgeving (bewoont of afgelegen)
 • Status (bouwklaar en voorzien van nutsvoorzieningen)
 • Bewaakt gebied
 • Toekomstplannen in de omgeving mbt infrastructuur

Wanneer alle bovengenoemde criteria vastgesteld zijn lis het pas handig om op zoek te
gaan naar een geschikt perceel.

2) Informatie inwinnen via bijvoorbeeld notaris en/of makelaar:
Om te beginnen is het aan te raden een bezoek te brengen aan bijvoorbeeld de notaris of makelaar voor informatie met betrekking tot het kopen van een kavel/perceel als buitenlander in Suriname. Het doel van het bezoek is voornamelijk om zeker te stellen dat de aankoop zo veilig en betrouwbaar mogelijk gaat plaatsvinden. Uiteindelijk dient de aankoop van onroerend goed altijd via de notaris te verlopen, anders is de aankoop niet rechtsgeldig. De notaris kosten bedragen ongeveer 12-13% van de taxatiewaarde van een kavel/ perceel.

3) Locatie van het perceel
Bepaal een locatie waar een perceel waar de uitzoeken. Er zijn talloze percelen te koop in Suriname en het is vaak goed om met Surinamers te overleggen over de voor en nadelen van een bepaalde locatie. Nadat de wijk is gekozen dient u zich te verdiepen in de ligging, locatie en straat bepalen. Dit kan gemakkelijk via het internet, waar diverse projecten op te vinden zijn. Tevens is het aan te raden om via2000.sr te bekijken, of het blad via2000 dat tevens een wekelijks aanbod heeft van percelen gerangschikt per wijk. Het is belangrijk, om ook een indicatie te krijgen wat de markt te bieden heeft en om de prijzen te vergelijken.

4) Selectie van enkele percelen
Nadat u in contact bent geweest met verschillende eigenaren of projectontwikkelaars, kunt u de perceelkaart opvragen van de verkopende partij. Een perceelkaart is een tekening waarop de locatie, straatnaam en maatvoering (m²) van het perceel word aangeduid.

5) Toestemming divisiecommissie voor buitenlanders benodigd
Toestemming krijgen van de divisiecommissie om als buitenlander ontroerend goed te
mogen kopen in Suriname. De aanvraag hiervan loopt via de notaris. Een buitenlander mag alleen eigendom kavel/perceel kopen of als beheerder in een stichting opereren die de grond in beheer heeft.

6) Is het perceel schuldenvrij?
Het is vervolgens belangrijk om van de meest interessante percelen uit te zoeken of het kavel vrij is van hypotheek of aanslagen, e.d. en op welke naam het kavel is geregistreerd. Dit kan men zelf opvragen bij de hypotheekbewaarder GLIS op vertoon van een perceelkaart. De notaris checkt dit ook in ieder geval na bij de hypotheekbewaarder alvorens een aankoop kan worden opgestart.

7) Taxeren van een perceel
Het is mogelijk om het kavel zelf te laten taxeren door bijvoorbeeld een “trusthouse” of via de notaris. De kosten voor een taxatierapport bedragen ongeveer 400 SRD (€95,-)
Indien het taxatierapport is opgesteld door een derde partij moet de betreffende notaris
eerst akkoord gaan met de taxatiewaarde alvorens een aankoop kan worden opgestart.
De taxatiewaarde wordt bepaald door de klapperwaarde (euro per/m²) in de betreffende
wijk. Er is voor iedere wijk een richtprijs van de klapperwaarde. De klapperwaarde ligt doorgaans lager dan de kostprijs.

8) Perceel kopen via notaris
Er dient een aanvraag voor aankoop te worden gestart via de notaris naar de hypotheek bewaarder. De hypotheek bewaarder dient de aanvraag te accorderen alvorens een koopcontract kan worden opgesteld door de notaris. Er zijn ook opties om een kavel/ perceel in Suriname te kopen met de optie om de betaling in Nederland te verrichten. Hier komt wel bij kijken dat betalingen boven €10.000,- wat bestemd is voor het buitenland geregistreerd worden middels een “MOT” melding (FIUD)

9) Koopcontract tekenen
Koopcontract tekenen door koper en verkopende partij in het bijzijn van de notaris. Afhankelijk van de overeenstemming tussen koper en verkopende partij dient er dan ook gelijk de betaling plaats te vinden. Ook de notaris kosten dient dan overgedragen te worden. De betaling wordt via de notaris aan de verkopende partij gedaan.

10) Ontvangst van Bewijs van Aankoop
Na betaling aan de notaris, ontvangt de koper een bewijs van aankoop, ookwel “transport” genoemd. Transport is het document waarin alle specificatie en voorwaarden van de aankoop worden vastgelegd door de notaris. Bij het “transport” hoort ook de perceelkaart.

 

Variaties en vormen van kavels/ percelen
De percelen zijn in verschillende variaties beschikbaar. Een kavel is stuk grond uit een perceel wat is opgedeeld in stukjes om zo in delen te verkopen. Meest voorkomende zijn:

1. Een stuk bos, dat inhoud dat waarschijnlijk de bomen nog verwijderd moeten worden en het met zand moet worden opgehoogd ophogen en de nutsvoorzieningen nog geregeld moeten worden
2. Een stuk grasveld ( dus alle bomen zijn al verwijderd)
3. Bouwklaar (dus alle bomen en het gras is al verwijderd en ook al verhoogd met zand)

Vaak ook al voorzien van alle nutsvoorzieningen of opgenomen in het projectplan. De naam zegt het al, het stuk grond is klaar om te gaan bouwen. De bomen zijn verwijderd en het grond is al opgehoogd met zand. Vaak zijn er ook al nutsvoorzieningen aanwezig of in ieder geval al opgenomen in het projectplan. De bovengenoemde vormen heb je ook op bewaakt gebieden.

Kortom
Er zijn ook andere manieren om een kavel/ perceel te kopen, maar dit is het veiligst en betrouwbaarste manier. Zelf hanteren wij ook deze filosofie, en zijn zodoende ook goede naamsbekendheid gekregen in het door ons opgezette verkavelingsproject, Tourtonne Garden, gelegen in Paramaribo Noord, Suriname. Er zijn bij ons ook percelen te koop, en u kunt ons altijd contacteren voor meer informatie.